Đào tạo chất lượng

Tối Thứ Sáu, chúng tôi đã tổ chức một đào tạo chất lượng cho phần Bonding của chúng tôi staffs.The mục đích là cải thiện FOG bán các sản phẩm mang lại tốc độ và sản xuất Hiệu quả. Đặt qualitymind vào trái tim nhân viên. ông chủ và chất lượng quản lý của chúng tôi làm các khóa học cụ thể:

Kiểm soát 1.Material
2. Tiến độ kiểm soát
3. Hành vi cá nhân
4. Nhiệt độ và độ ẩm
5. sản phẩm bảo hộ lao động mặc
6. Lý do của khuyết tật sản phẩm

Từ sáu điểm, đội ngũ nhân viên của chúng tôi biết bảng xếp hạng sản xuất compeleted, và ý nghĩa của từng hướng dẫn vận hành. Ít hơn 1% tỷ lệ defetive của mỗi mô hình là mục tiêu của chúng tôi.


post time: Sep-21-2018
WhatsApp Online Chat!