Màu xanh màu phân cực Màn hình LCD

Một khách hàng thiết kế một màn hình LCD với ánh sáng đèn nền background.Blue xanh không thể đáp ứng yêu cầu của mình. Sau đó, chúng tôi đã phân cực màu xanh ở phía sau của màn hình LCD.


post time: Sep-21-2018
WhatsApp Online Chat!