Lão hóa thử nghiệm màn hình OLED

Module LCD lão hóa thử nghiệm là rất quan trọng để kiểm tra chất lượng cuối cùng.

Electrocorrosion là vấn đề nghiêm trọng nhất của LCD COG và OLED. Nếu không kiểm tra lão hóa, ITO dòng khiếm khuyết sẽ xảy ra khi khách hàng cài đặt hoặc người tiêu dùng sử dụng. Lão hóa ý tưởng chính kiểm tra là kiểm tra dòng ITO.

Sau khi kiểm soát chất lượng của chúng tôi, tỷ lệ khiếm khuyết ở phía khách hàng sẽ rất thấp, giống như khoảng 0,3%. Nó bao la cải thiện khách hàng sự hài lòng và sức mạnh cạnh tranh comany.

 


post time: Sep-21-2018
WhatsApp Online Chat!